Προσωπικό εργασιών

Αναζήτηση

prosopikoΠροσωπικό εργασιών
Παρέχουμε προσωπικό για εσωτερικές εργασίες σε εταιρείες και οικίες όπως:

  • μετακίνηση αντικειμένων ή εξοπλισμού
  • αμπαλάζ επίπλων εξοπλισμών και λοιπών αντικειμένων
  • αποσυναρμολόγηση συναρμολόγηση αντικειμένων
  • μετακίνηση βαρέων αντικειμένων