Υποστήριξη διαφημιστικών ενεργειών

Αναζήτηση

demo80Υποστήριξη διαφημιστικών
ενεργειών
Παρέχουμε πανελλαδική υποστήριξη σε διαφημιστικές εταιρείες όπως: 

  • Ενέργειες προώθησης προϊόντων
  • Δειγματοδιανομές πανελλαδικά
  • Πανελλαδική διασπορά διαφημιστικών δειγμάτων
  • Γευστικές δοκιμές
  • Αποθήκευση και ψύξη των προς διανομή προϊόντων
  • Εξοπλισμό εκδηλώσεων και εκθέσεων
  • Ενοικίαση επιφάνειας οχημάτων για διαφημιστική προβολή (branding)